0

เป็นเจ้าแรก ไม่เแปลกถ้าจะโดนเลียนแบบ...แต่เราก็คือเจ้าแรกเนอะ

เป็นเจ้าแรก ไม่เแปลกถ้าจะโดนเลียนแบบ...แต่เราก็คือเจ้าแรกเนอะ


null